Windows Komut Sistemi Açılır.

Salt okunur sürücü harfi örneğin f: ise aşağıdaki komutları sırası ile ver.

f:
cd\
attrib -r *.* /d /s

f: sürücüsü içerisindeki tüm klasör ve dosyalardaki salt okunur özelliği kalkacaktır...

Kod:
*Eger sıfırlanmıyor diye bir uyarı alırsanız

attrib -r -h -s -a /d /s

yada

attrib -r -h -s -a *.* /d /s

bu komutlar dosyalarda ve klasörlerdeki salt okunur, gizli, sistem dosyası ve arşiv nitelikleririnin kaldırır...

klasörlere bazen etki etmeyebiliyor. sadece dosyalara işlem yapıyor olabilir.

bir de anti-virüs'ü kapatarak deneyin ginede olmassa konu altına mesaj atın..