• You can’t burn me (Beni yakamazsın.)
  • Burning in the ocean. (Okyanusta yanan.)
  • Freezing in the volcano (Volkanda donan.)
  • It’s good to be alive. (Hayatta olmak güzel.)
  • We become what we think about. (Üzerine düşündüğümüz şeyler oluyoruz.)