Beşinci Kısım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 174: İnkılap Kanunlarının Korunması