YDUS sınavı için başvuru tarihleri arasında ana dalda uzmanlığımı alacağım. Sınava başvuru yapabilir miyim?
YDUS sınavında başvurunun son gününe kadar uzmanlığınızı alırsanız başvuru hakkınız olur. Ancak, ÖSYM gerekli gördüğü takdirde başvurular sırasında kılavuz güncellemesi yapabilir. Bu nedenle ÖSYM'nin ana sayfasında yayınlanan duyurular takip edilmelidir.

YDUS sınavı için ana dalda uzmanlığımı aldım ama uzmanlık belgem yok tescil belgesi var. Onunla başvuru yapabilir miyim?
Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş uzmanlık belgesini (tescili yapılmamış ancak uzmanlık eğitimini bitirmiş olanlar için uzmanlık eğitimini bitirme sınav tutanağını) veya 26.04.2014 Tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliği'nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY)'in 23, 24 ve 25'inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş denklik belgesini (Aslını göstermek suretiyle bu belgelerin fotokopileri de kabul edilir.) yanlarında bulundurmaları gerekir.


YDUS sınavı için yan dalda bir uzmanlık aldım 2.ci bir yan dal yapabilir miyim?
05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 sayılı Kanun'un 5. ek maddesine göre, uzman tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. 5371 sayılı Kanunun 5.Ek maddesinde"... Ancak, birden fazla uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.." denilmektedir. Bu nedenle YDUS ile bir ana dal kontenjanına yerleştirilecek uzmanların tamamlamadığı devlet hizmet yükümlülükleri bulunmamalıdır.

kaynak: ösym