Zaman dilimini belirli bir bölgeye göre ayarlamak için date_defualt_timezone_set fonksiyonu kullanılmaktadır.

PHP- Kodu:
date_defualt_timezone_set('Europe/Istanbul');


Yukarıdaki kod satırı ile zaman dilimini kendi bölgemize göre ayarlamış olduk.