Parametre olarak verilen değerin başında ve sonunda bulunan boşlukları budamak için trim fonksiyonu kulanırız.Genelde kullanıcı tarafından girilen ifadelerde ki kullanıcı tarafından girilen ifadelerde ki kullanıcı hatalarını ortadan kaldırmak için kullanırız.


PHP- Kodu:
$degisken="PHP "
echo trim ($degisken);


Kaynak kitabım: uygulamalarla php