Kısaca

Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. Biyokimya Programı; biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olayları ile ilgili konularda araştırma ve eğitim yapmayı amaçlar.
Kişisel Özellikler

Biyokimya alanında çalışmak isteyenlerin; biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, bilimsel çalışmalara istekli, görme sorunu bulunmayan bireyler olmaları gerekir. Ayrıca bu kişilerin, canlı yaşamıyla ilgili fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış niteliklerde olmaları gerekir.
Dersler ve Eğitim Süreleri

Biyokimya Programın öğretim süresi dört yıldır. Programda, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Histoloji, Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Matematik ve Bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır. İkinci yıldan sonra öğrenciler alt dallardan birine yönelmektedirler.
Sosyal Statü ve Ünvanlar

Biyokimya Programını bitirenlere bitirdikleri dala göre "Biyokimyager" veya "Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager" unvanı verilmektedir.

Çalışma Sahaları

Mezunlar; gıda, ilaç, tıbbi kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayisi ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversitede tıbbi tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Ayrıca pedagojik formasyon alanlar öğretmenlik yapabilirler.