Kısaca

Enformasyon Programları; kamu ve özel sektörde bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analiz, tasarım ve uygulamalarında görev alacak kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, öğrencilerinin bilişim teknolojileri kavramlarını öğrenmelerini ve bu sektördeki her türlü gelişmeyi bağımsız olarak takip edebilmelerini sağlayarak, problem çözme kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefler.
Kişisel Özellikler

Enformasyon Programlarında okumak isteyenlerin; yönetim ve bilgisayar alanlarına meraklı, analitik düşünce yapısına sahip, üretken bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Diferansiyel ve Entegral Hesap, Bilgi-İşleme Giriş, Genel Fizik, Doğrusal Cebir, Programlama Çalıştayı, Diferansiyel Denklemler, İnternet ve Web Programlama, Finansal Muhasebe, Yönetim Bilişim Sitemleri, Bilgisayar Organizasyonu, Java ile Nesneye Yönelik Programlama, Bilgisayar Ağlarının Temelleri, Üretim Yönetimi gibi derslerden oluşan bir program sunar. Öğrenciler 4. sınıfın başından itibaren geniş bir seçmeli ders yelpazesi içinde uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik dersler alabilirler.
Sosyal Statü ve Ünvanlar

Programdan mezun olanlara Bilgisayar ve Enformatik uzmanı ünvanı verilir.
Çalışma Sahaları

Endüstride bilgi teknolojileri uygulamalarının artması ile mezunlara doğan iş olanakları sürekli artmaktadır. Son yıllarda IT'ye dayalı işlerde çok hızlı bir artış gözlenmektedir. Hemen hemen tüm üretim, hizmet, sağlık, turizm ve bankacılık sektörlerinde, enformasyon teknolojileri artan bir oranda çalışma imkânı bulmaktadır. Bu gelişme de, sürekli yeni iş olanakları yaratmaktadır. Mezunlar, bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veritabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilme olanağına sahiptirler.