Kısaca

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programının amacı, besin olarak yararlanılan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artırılması ve ürünlerinin değerlendirilmesi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler

İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesini sağlayacak tarım uzmanlarının yetiştirilmesi programın akademik önceliğidir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programında matematik, biyoloji, kimya, tarımsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, meyve yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri ıslahı, serin iklim tahılları gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Bitkisel Üretim alanında yetişen kişiler, ürünlerinden yararlanılan tarla, bahçe ve sera bitkilerinin verimliliklerinin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapar, bol verimli ve sağlıklı bitkisel ürün elde etmenin yolları konusunda üreticilere yardımcı olur.

Çalışma Sahaları

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümünden mezun olan öğrenciler konuyla ilgili kamu kuruluşlarında iş bulacakları gibi özellikle Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım Kooperatifleri Ziraat Bankası Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Çay- Kur Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarımsal İlaç Şirketleri Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca özel ve devlet çiftliklerinde de çalışma imkanı vardır.