Kısaca

Bitki Koruma Programı; bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirerek, tarımsal endüstri açısından bilinçli ve girişken ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler

Bitki Koruma bölümünü okumak isteyenlerin, temel bilimlere, özellikle Zooloji ve Kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları beklenir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilim dersleri yanında; Meteoroloji, Tarım Makineleri, Toprak Bilgisi, Böcek Ekolojisi, Böcek Sistematiği, Zirai Mücadele Organizasyonu ve Karantina, Meyve ve Bağ Zararlıları gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Bitki Koruma programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Bitki Koruma alanında yetişen ziraat mühendisleri zirai mücadele istasyonlarında meyve, sebze, tahıl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlı otlarla mücadele yöntemlerini geliştirir, bitki zararlıları konusunda üreticileri aydınlatır.

Çalışma Sahaları

Bitki Koruma Bölümünden mezun olan öğrenciler konuyla ilgili kamu kuruluşlarında iş bulacakları gibi özellikle zirai ilaç bayiliği, hastalık ve zararlılardan ari bitki materyali üretimi ve son yıllarda önem kazanan organik tarım işletmelerinde iş olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı zirai mücadele istasyonlarında, Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi kuruluşlarda ve tarım ilaçları yapan fabrikalarda görev alabilirler.