Kısaca

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı; organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi teknolojisinin kullanımına odaklanmış bilgisayar mühendisliği ve işletme alanlarına hâkim uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler

Programda okumak isteyenlerin; bilgisayar, finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama alanlarına karşı ilgili, hem sözlü hem de yazılı olarak, teknik ve teknik olmayan tüm topluluklarla daha güçlü iletişim kurabilecek, analitik düşünebilen bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği ayrı lisans programlarıdır, ancak ortak bir teknolojik bilgi tabanına dayanırlar ve iki programın pek çok dersi aynıdır. Bilişim sistemleri mühendisliğini, bilgisayar mühendisliğinin işletmeye daha yakın bir alt dalı olarak tanımlamak mümkündür.
Sosyal Statü ve Ünvanlar

Programdan mezun olanlara Bilişim Sistemleri Mühendisi ünvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Programdan mezun olanlar, şirketlerin bilgisayar ile işlerinin nasıl yürütüleceği konusunda çalışabilir. Ayrıca Şirketlerin IT departmanlarında da çalışabilirler.