Kısaca

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programı; bilgi işlem ve teknolojilerindeki gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimselere olan ihtiyacını karşılamayı amaçlar.

Kişisel Özellikler

Programda okumak isteyenlerin; bilgisayar, finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama alanlarına karşı ilgili, hem sözlü hem de yazılı olarak, teknik ve teknik olmayan tüm topluluklarla daha güçlü iletişim kurabilecek, analitik düşünebilen bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi bir yıl hazırlık programıyla birlikte beş yıldır. Programın mesleki yapısal bileşenleri, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri ve İşletmedir. Bölümde öğrencilere, Bilgisayar temelli sistemler, yazılım yaklaşımları, telekomünikasyon kavram ve altyapıları alanlarında, bilişim sistemleri organizasyon ve yönetimi konusunda formasyon kazanacakları, işletmeciliğe dönük derslerle de sosyal bilim formasyonu kazanmalarına yönelik eğitim verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Programdan mezun olanlara Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri uzmanı ünvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Bu bölümdeki program geleneksel bilgisayar mühendislik konularına ilişkin programların bazı özelliklerini yansıtmakta ise de, işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji birikiminin işletmecilik temeli ile desteklenmiş olması farklı istihdam alanı yaratmaktadır. Sistem yöneticisi, network yöneticisi, web tasarımcısı, programcı pozisyonlarında görev alabilmelerinin yanında, işletme yönetimine ilişkin muhasebe, yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatılmış olmaları, onların istihdam alanlarının daha da genişlemesine fırsat tanımaktadır.