Javada kalıtım (Inheritance) bir sınıfın ,başka bir sınıfın özelliklerini kalıtım yoluyla almasıdır.Bu sayede benim meşhur lafım "bir defa yaz bin defa kullan " sağlanmış olur.


Örnek vermek gerekirse,diyelim hayvanlar sınıfı olsun,bir de alt bir sınıf olan yarasa sınıfı olsun.Her yarasa aynı zamanda hayvan olduğuna göre,hayvan sınıfına ait özellikleri yeniden yarasa sınıfı için tanımlamak yerine,hayvan sınıfından kalıtım yolu ile alınır.


Kod:
class hayvan {
  public hayvan() {
  System.out.println("Hayvan Yapilandiricisi");
  }
}
 
class Yarasa extends hayvan {
  public Yarasa() {
  System.out.println("Yarasa Yapilandiricisi");
  }
}
 
class UcanYarasa extends Yarasa{
  public UcanYarasa() {
  System.out.println("UcanYarasa Yapilandiricisi");
  }
 
  public static void main(String args[]) {
    UcanYarasa uy = new UcanYarasa();
  }
}
Ana sınıf hayvan sınıfıdır,yarasa hayvan sınıfının bir alt sınıfıdır ve extends ile hayvan sınıfının özelliklerini kalıtım yolu ile alır,aynı şekilde uçan yarasada yarasa sınıfının özelliklerini kalıtım ile alır