Polimorfizmde ,ana bir sınıf vardır,burda örneğin asker sınıfı,ve çeşitli alt sınıflar vardır,örneğin asker sınıfının altında bulunan,er yüz başı gibi,polimorfizm sayesinde tek bir asker sınıfı tanımlayarak diğer asker sınıfına giren çeşitli sınıflar,asker sınıfının özelliklerini kullanabilir.

Kod:
class Asker{
public void selamVer(){
 System.out.println("Asker selam verdi");  
}
}


class Er extends Asker{
public void selamVer(){
   System.out.println("Er selam verdi");
}  
}


class yusbasi extends Asker{
  public void selamVer(){
     System.out.println("yusbası selam verdi");
   }    
  
}


public class ornek1 {
public static void main(String args[])
{
Asker a=new Asker();  
Asker e=new Er();//yukarı cevrım 
Asker y=new yusbasi();//yukarı cevrım


a.selamVer();
e.selamVer();
y.selamVer();
}
}