Evet bildiğiniz üzere genelde bu tür basit işleri C gibi programlar ve benzerlerinde yaptırabiliyoruz bunun yanı sıra Java Applettede mevcut fakat bayağı basit olanını yapabiliyoruz ve sadece toplama-çıkartma yapabiliyor Kodları aşağıda veriyorum.

Kod:
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

import javax.swing.JOptionPane;

publicclass NewApplet extendsAppletimplementsActionListener{

Label Sayi1Yazi = newLabel("Birinci Sayı");
TextField Sayi1 = newTextField(5);
Label Islem2Yazi = newLabel("İşlem");
TextField Islem = newTextField(1);
Label Sayi2Yazi = newLabel("İkinci Sayı");
TextField Sayi2 = newTextField(5);
Label SonucYazi = newLabel("Sonuc");
Label Sonuc = newLabel();

int sayi1, sayi2, sonuc;

publicvoid init(){
    add(Sayi1Yazi);
    add(Sayi1);
    add(Islem2Yazi);
    add(Islem);
    add(Sayi2Yazi);
    add(Sayi2);
    add(SonucYazi);
    add(Sonuc);

    Sayi2.addActionListener(this);
}
/*
  public void Paint(Graphics Ekran){
    int sonuc;
    sonuc=sayi1+sayi2;
    //Ekran.drawString(Integer.toString(sonuc), 100, 50); 
    //Applet üzerine çizim olarak yazdırmak için
  }
*/
publicvoid actionPerformed(ActionEvent Olay){

    sayi1=Integer.parseInt(Sayi1.getText());
    sayi2=Integer.parseInt(Sayi2.getText());

if(Islem.getText().equals("+")){
      sonuc=sayi1+sayi2;
}
elseif(Islem.getText().equals("-")){
      sonuc=sayi1-sayi2;
}

//JOptionPane.showMessageDialog(null, Integer.toString(sonuc)); Application nesnesi
    Sonuc.setText(Integer.toString(sonuc)); //Sonuc Labelina yazdırmak için
//repaint();
}
}
Çıktısı: