Salih Uçan dönüyor

Sarı-Lacivertliler'inRoma'da kiralıkoynayangenç yıldızadayı SalihUçan, ÜmitMilli Takımiçin bulunduğuTürkiye'detransferi konusundaçarpıcımesajlar verdi.Uçan, "Kontratımdabelirli birimkan var. Kullanılırsa,oradadevam edeceğimya daF.Bahçe'ye döneceğim"dedi.

fotomac