Peygamberlik anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)Nübüvvet b)Tevhit c)Kıyamet d)Vücut e)İrade