“Ezelde takdir edilen olayların yeri ve zamanı geldiğinde bu bilgi ve taktire uygun olarak
Allah tarafından yaratılmasıdır.” Bu tanımı karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kader b) Kaza c) Ecel d) Ömür e) Rızk