“Yüce Allah’ın bir kişi için takdir ettiği yaşam süresidir.” Bu tanımı karşılayan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kader b) Kaza c) Ecel d) Ömür e) Rızk