Vereceğim komutlar ile rastgele harf üretme yapabilirsiniz..Derleyip captcha olarak kullanabilirsiniz.

Kod:
var  harf : char;
begin
    for harf := 'Z' DownTo 'A' do
    ShowMessage('Harfiniz = '+harf);