Kod:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); var Bmp: TBitmap; begin Bmp := TBitmap.Create; try Bmp.LoadFromFile('1000.bmp'); FRegion := CreateRegion(Bmp); SetWindowRGN(Handle, FRegion, True); finally Bmp.Free; end; end;
Not : 1000.bmp Adındaki Dosyayı Paint ile yapabilirsiniz. Ama Formda Transparan (Saydam) Olmasını İstediğiniz Yerler paintteki Arka fon rengi ile Aynı olması lazım. (Arka taraftaki Koyu Gri Olan Renk)