Kod:
function GetDiskVolSerialID( cDriveName : char ) : DWord; var dwTemp1, dwTemp2 : DWord; begin GetVolumeInformation( PChar( cDriveName + ':\' ), Nil, 0, @
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
, dwTemp2, dwTemp2, Nil, 0 );
end; MessageDlg( 'Serial number: ' + Format( '%X', [ GetDiskVolSerialID( 'E' ) ] ), mtInformation, [mbOk], 0 );