Hileleri é tuşuyla aktif edilebilmektedir, konsolu genel olarak Valve oyunlarında kendiliğinden aktif olmaktadır.

Hileleri aktif etmek için sv_cheats komutu kullanılır.

Hile Aktifleştirme Listeleri
 • sv_cheats 1 - Sunucuda 2 kişiden fazla bulunuyorsa bu komutu kullanın.
 • sv_cheats 2 - Admin için kullanılan komuttur.
 • sv_cheats 3 - Kendin için aktifleştirmek için kullanılan komuttur.
 • sv_cheats 255 - Belirli hata ayıklama döngülerine izin veren komuttur. 4 kişinin altı üzerinde kullanılır ve geliştiriciler için özeldir.


Hile Komutları
 • godmode 0/1
  Ölümsüzlük özelliğini verir.
 • impulse #
  impulse 100 feneri yakmanızı, impulse 201 spray basmanızı ve impulse 101 ise tüm silahları verir.
 • cl_noclip 0/1
  Her türlü nesnenin içinden geçmenizi sağlar.
 • giveall
  Sunucuda bulunan tüm silahları size verir.
 • ghost 0/1
  İzleyici moduna geçersiniz.
 • cl_invisible 0/1
  Dost NPC sizi göremez.
 • cl_notarget 0/1
  Düşman NPC sizi göremez.
 • mygravity %
  Yer çekiminizi ayarlarsınız.
 • reviveme
  Öldüğünüzde kendinizi tekrar canlandırırsınız.
 • healme
  Sınırı kadar size HP yükler.
 • chargeme
  Sınırı kadar size AP yükler.
 • cl_nonsolid 0/1
  Kullanıcılar varlıklar arasında dolaşmanıza izin verir.
 • givepoints #
  Skor tablosunda size puan verir.
 • ent_name_ahead
  Baktığınız varlığın özelliklerini yazar. İsim, tür, hp, ap vb.
 • ent_trigger_ahead
  Baktığınız varlığı dürter.
 • myinfo
  Bilgileriniz konsola yazar.


Server/MP Komutları
 • hostname
  Sunucunun ismini belirlersiniz, en az 40 karakter olmak üzeridir.
 • lservercfgfile
  Sunucuda ki aktif komutları konsola listeler.
 • mapchangecfgfile
  Harita değişiminde ki sunucuda bulunan haritalarının listesini(belirler) verir.
 • mapvotecfgfile
  Harita değişiminde ki vote oylamasında hangi haritaların gösterileceğini belirler.
 • bannedcfgfile
  Banlı kullanıcıların listesini gösterir.
 • listipcfgfile
  Sunucuda ki herkesin IP adresini gösterir.
 • adminsfile
  Adminlerin kullanıcıların listesini gösterir.
 • plugin_list_file
  Hangi pluginlerin yüklü olduğunu gösterir. AngelScript plugini kullanılması önerilmektedir.
 • rcon_password
  Sunucuya admin olarak girmek istiyorsanız kendine belirleyeceğiniz şifreyi ayarlamanıza olanak tanır.
 • sv_password
  Sunucunun şifresini belirlersiniz.
 • deathmatch
  Deathmatch özelliğini açarsınız ancak co-op modunu kapatırsınız herkes birbirine saldırabilir.
 • sv_allowdownload
  Bunu 1 olarak her zaman açık tutun. Sunucunun gerekli dosyaları yüklemesi içindir.
 • sv_allowupload
  Bunu 1 olarak her zaman açık tutun. Sunucunun gerekli dosyaları yüklemesi içindir.
 • sv_lan
  Sunucu herkes için mi yoksa LAN olarak mı oynayıp oynamayacağınızı belirler. Arkadaşlarınızla birlikte Steam üzerinden oynamak istiyorsanız bu değeri 1 yapın.
 • sv_spectalk
  İzleyicilerin konuşma/yazma olasılığı olur.
 • sv_timeout
  Kullanıcının ne kadar AFK kalıcağını saniye olarak belirleyebilirsiniz.
 • mp_allowmonsterinfo
  Canavarların bilgilerini gösterip göstermeyeceğini belirler.
 • mp_banana
  Kullanıcılar banana bombayı kullanıp kullanamayacağını belirler.
 • mp_classic_mode
  Sunucunun klasik modunu destekleyip desteklemeyeceğini belirler.

  -1: Kullanıcılar klasik modunu aktif/kapatmak için oylamalarda bulunamaz.
  0: Klasik modunu aktif kapatır.
  1: Klasik modunu aktif eder.

 • mp_decals
  Sunucuda ki kalite, detay gibi tür sıınırlamasını verir. Sven Co-op için num_edicts komutu asla değer 4096'dan yüksek olmamalıdır.
 • mp_disablegaussjump Gauss silahıyla zıplama taktikleri kullanıp kullanmayacağını belirlersiniz. Bu komut genelde 3.0 sürümünden sonra çalı
 • mp_dropweapons
  Kullanıcıların silahları ve mermileri atıp atmayacağını belirlersiniz.
 • mp_falldamage
  Kullanıcılar yerden düştüğünde yüksekliğine göre ya da sabit bir HP olarak hasar almasını belirlersiniz.
 • mp_flashlight
  Kullanıcıların feneri kullanıp kullanmayacağını belirlersiniz.
 • mp_forcerespawn
  Kullanıcıların yeniden doğup doğmayacağını belirlersiniz.
 • mp_modelselection
  Kullanıcıların belli karakter kullanmasına izin verir ya da kısıtlamanıza olanak tanır.
 • mp_multiplespawn
  Kullanıcıların birden fazla spawn noktasında doğmasına izin verirsiniz.
 • mp_no_akimbo_uzis
  Kullanıcıların çift uzi kullanıp kullanmayacağını belirlersiniz.
 • mp_notimelimit
  Haritanın süresini sınırsız olarak ayarlarsınız.
 • mp_npckill
  Neyin kimin öleceğini belirlersiniz.

  0: Canavar NPCleri öldürürsünüz.
  1: Dost NPCleri öldürürsünüz.
  2: Herkesi öldürürsünüz.

 • mp_playervotedelay
  Kullanıcı oylama yaptıktan sonra bundan sonra yapacağı başlatma oylamasını ne zaman yapacağını belirlersiniz.
 • mp_timelimit_empty
  Sunucu boş ise haritanın ne zaman değişeceği süreyi belirlersiniz.
 • mp_voteallow
  Kullanıcılara oylama hakkı başlatma imkanları tanır.
 • mp_votetimecheck
  Oylamanın ne zaman sonlanacağını belirlersiniz.