amx_kick <nick ya da #userid> [sebep] Oyuncuyu atar
amx_ban <zaman> <name or #userid> [sebep] Oyuncuyu banlar
amx_addban <dakika> <authid ya da ip> [sebep] Oyuncuyu banlar
amx_unban <authid ya da ip> Bani kaldirir
amx_slay <nick ya da #userid> Oyuncuyu slayler.
amx_slap <nick ya da #userid> [guc] Oyuncudan belirtilen guc kadar goturur
amx_leave <tag> [tag1] [tag2] [tag3] Bu taglari icermeyen tum oyunculari sunucudan atar
amx_pause Oyunu durdurur/devam ettirir
amx_who Sunucuda olan adminleri gosterir
amx_cvar <komut> [deger] Komut degerini degistirir
amx_map <harita> Haritayi degistirir
amx_nick <orjinal nick> <yeni nick> Admin nickini degistirir
amx_cfg <dosya> Sunucudaki belirtilen cfg yi calistirir
* amx_rcon <rcon komudu> Sunucuya rcon komutlari gondermeye yarar
amx_plugins Tum yuklu pluginleri gosterir
amx_modules Tum yuklu modulleri gosterir

amx_say <mesaj> Tum oyunculara mesaj yollar
amx_chat <mesaj> Tum adminlere msg yollar
amx_psay <nick ya da #userid> <mesaj> Oyuncuya ozel mesaj yollar
amx_tsay <renk> <mesaj> Solda herkesin gorebilecegi bir yazi yazar
amx_csay <renk> <mesaj> Ortada herkesin gorebilecegi bir yazi yazar
amx_votemap <harita> [harita] [harita] [harita] Belirtilen haritalar arasinda oylama baslatir
amx_votekick <nick ya da #userid> Oyuncu icin kick oylamasi baslatir
amx_voteban <nick ya da #userid> Oyuncu icin ban oylamasi baslatir
amx_vote <soru> <cevap1> <cevap2> Kendinize ozgu oylama baslatir
amx_cancelvote Yururlukte olan en son oylamayi durdurur

say nextmap Gelecek haritayi gosterir.
say timeleft Haritada kalan zamani gosterir.
say thetime Gercek zamani gosterir.
amxmodmenu Ana AMX Mod X menusunu gosterir.
amx_cvarmenu CVAR menuyu gosterir.
amx_mapmenu Harita degisim menusunu gosterir.
amx_votemapmenu Harita oylama menusunu gosterir.
amx_kickmenu Kick menusunu gosterir.
amx_banmenu Ban menusunu gosterir.
amx_slapmenu Slap/slay menusunu gosterir.
amx_teammenu Takim degisiklikleri menusunu gosterir.
amx_clcmdmenu Kullanici komut menusunu gosterir.
amx_restmenu Yasakli silahlar menusunu gosterir.
amx_teleportmenu Teleport menusunu gosterir.
amx_pausecfgmenu Pause/unpause pluginlerini menude gosterir.
amx_statscfgmenu İstatistik menusunu gosterir.

* amxx version - Surumu goruntuler.
* amxx modules - Modulleri goruntuler.
* amxx plugins - Pluginleri goruntuler.
* amxx cmds - AMX Mod X e kayitli komutlari goruntuler.
* amxx pause - Calisan plugini durdurur.
* amxx unpause - Duran plugini calistirir.
* amx_rcon komudu örnek olarak şu şekilde kullanılır: amx_rcon sv_restartround 1 , amx_rcon mp_startmoney 16000
* amx_rcon komudundan sonra gelebilecek komutlari rcon komutlari bolumunde bulabilirsiniz.
eger serverde admin mod yuklu ise asagidaki kodlari yapin
Kısaca adminmod admin komutları. Bu komutlar ayrıca admin_help.cfg dosyasında mevcuttur.
admin_map : Harita değişikliği
admin_rcon : Her türlü komutun rcon üzerinden değiştirilmesi.Örn: admin_rcon sv_restartround 1
admin_kick : Herhangi bir oyuncuyu serverdan atma
admin_pass : Servera password -şifre- koyma.
admın_nopass : Serverdaki passwordu kaldırma.
admin_timelimit : Harita süresini ayarlama
admin_say : Admin olarak yazılan ufak yazı.
admin_tsay : Admin olarak yazılan büyük yazı
admin_friendlyfire : FF yi açma-kapama
admin_cfg : Server için gerekli herhangi bir .cfg dosyası çalıştırma
admin_reload : .ini dosyalarının tekrar çalıştırılması.
admin_ban : Herhangi bir oyuncuyu serverdan uzaklaştırma - yasaklama-
admin_unban : Yasaklanmış oyuncunun yasağını kaldırma
admin_userlist : Oyuncuları listeler
admin_vote_map : Harita oylama
admin_vote_kick : Herhangi bir oyuncunun kicklenmesi için oylama yapma
admin_help : Admin komutlarını gösterir
admin_pause : Serverda pause yapmaya olanak verir.
admin_unpause : Serverdan pause yapmayı kaldırır.

Devamı ise ::

admin_ban <hedef yada WONID yada IP> [<dakika>]
Hedefi banlar , 0 dakika = sonsuz ban
admin_bury hedef yada id
hedefi yere gomer
admin_unbury hedef yada id
hedefi gomüldügü yerde cikarir
admin_cancelvote
O anki oylamayi iptal eder
admin_cfg <config dosyasinin adi>
Serverdaki config dosyasini yukler.
admin_chat <msg>
Sadece adminler arasi gozuken mesaj yollar.
admin_csay <msg>
Ekranin yadatasina mesaji yazar.
admin_denymap <map>
Secilen mapin butun vote'larini kaldirir.
admin_disco
Disco modu acar (bir takim fun komutlarini calistirmak icin once bunu acmak lazimdir).
admin_enableallweapons
Tum silahlari alinabilir kilar.
admin_enableequipment
Tum ekipmanlari alinabilir kilar.
admin_enablemenu <menu #>
Belirtilen menunun engelini kaldirir.
admin_enableweapon <menu #> <silah #>
Belirtilen silahin engelini kaldirir.
admin_execall <komut>
Yazilan komutu tum oyunculara uygular.
admin_execclient <hedef> <komut>
Tek hedefe yazilan komutu uygular.
admin_execteam <takim> <komut>
Tum takima yazilan komutu uygular.
admin_fraglimit <fraglimit>
Fraglimiti yarlamaya yarar.
admin_friendlyfire <on | off>
Friendlyfire'i acip kapatmaya yarar.
admin_fun <"on" | "off">
Fun modu acip kapamaya yarar.
admin_gag <hedef> [<dakika>]
Hedefi susturur. 0 dakka = sonsuz susturma.
admin_glow <colyada | "off">
Yazilan renkte parlamanizi saglar. (serverda fun mod acik olmalidir)
admin_godmode <hedef> <"on" | "off">
Hedefi olumsuz yapar.
admin_gravity <yercekimi> deafault 800 dur
Yer cekimini degitirmeye yarar.
admin_kick <hedef> [<sebep>]
Hedefi serverdan atar.
admin_listmaps
Mapcycle'daki mapleri listeler.
admin_listspawn
Lists all spawned entities.
admin_llama <hedef>
Hedefin yazilari ''goorgle ''vs gibi cikar ve hedefin adini degistir.
admin_map <map_adi>
Mapi degistirir.
admin_messagemode <komut>
Komutu sayden yazar gibi kullanmanizi saglar. (yani 1 tusa admin_messagemode admin_chat) yazarsaniz , o tusa basip sayden konusur gibi konusabilirsiniz
admin_nextmap
Siradaki mapi gosterir.
admin_noclip <hedef> <"on" | "off">
Hedefin duvarlarin icinden gecmesini saglar.
admin_nomessagemode
say'i eski haline getirir.
admin_nopass
Serverin passwyadadunu kaldirir.
admin_pass <password>
Servera password koyar.
admin_pause
Serveri pause edilebilir hale getirir.
admin_psay <hedef> <msg>
Hedefe ozel mesaj yollar.
admin_rcon <cmd>
Rcon komutlarini kullanmayi saglar.
admin_reload
Adminmod dosyalarini tekrar yukler ve serveri restartlar.
admin_restrictallweapons
Serverda silah alimini engeller
admin_restrictequipment
Serverda ekipman alimini engeller.
admin_restrictmenu <menu #>
Belirtilen menudeki silalarin alinmasini engeller
admin_restrictweapon <menu #> <silah #>
Belirtilen menudeki belirtilen silahin alinmasini engeller.
admin_say <msg>
Yazilan mesaji admin adi altinda yollar
admin_servercfg <config file>
Serverin default config dosyasini ayarlar.
admin_slap <hedef>
Hedefi tokatlar.
admin_slay <hedef>
Hedefi oldurur.
admin_slayteam <team>
Tum takimi oldurur.
admin_ssay <msg>
Kimden geldigi belli olmayan bir sekilde mesaji yazar.
admin_stack
Will stack everyone on top of you.
admin_startvote
Vote baslatir.
admin_teleport <hedef> <X> <Y> <Z>
Hedefi belirtilen coordinatlara telepyadat eder.
admin_timeleft
Kalan zamani gosterir.
admin_timelimit <timelimit>
Zamani ayarlamaya yarar. Deger dakika olarak girilmelidir.
admin_tsay [renk] <msg>
Ekranin sag altinda belirtilen mesaji belirtilen renkte basar.
admin_unban <WONID yada IP>
Hedefin banini kaldirir.
admin_ungag <hedef>
Hedefi tekrar konusabilir yapar.
admin_unllama <hedef>
admin_llama komutunu hedeften kaldirir.
admin_unpause
Serverin pause edilebilmesini kapatir
admin_userlist [<name>]
Oyuncularin listesini gosterir.
admin_userorigin <hedef>
Hedefin o anki coordinatlarini gosterir.
admin_vote_kick <hedef>
Bir oyuncuyu serverdan atmak icin oylama acar.
admin_vote_map <map>
Haritayi degistirmek icin oylama acar.
admin_vsay <soru>
Girdiginiz soruyu (evet-hayir cinsinden) oylamaya yarar.
admin_vsay2 <soru> <cevap1> <cevap2> <cevap3> <cevap4> <cevap5> <cevap6>
6 adete kadar secenekli oylama yapmayi saglar..
say vote <map>
Belirtilen map'e oy vermeye yarar
admin_t <target>
oyuncuyu terorlere geçirir
admin_ct <target>
oyuncuyu counter terorist yapar
admin_help < # >

Ek: Eksik birşey görürsenizse yorumdan bildirirsenize eklerim konuya.