İndex konusundan çıkarılıp tekrardan sabitlenmiştir.