Prokaryot (İlkel) Hücreler :

En basit yapılı hücrelerdir. Prokaryot hücrelerde çekirdek zarla çevrilmemiştir ve kalıtsal madde (DNA) sitoplazma içinde dağınık haldedir. Prokaryot hücrelerde hücre zarı, sitoplâzma ve zarsız organel olan ribozom bulunur. Ribozom dışında organelleri bulunmaz. Bakterilerin ve mavi – yeşil alglerin (su yosunlarının) hücreleri prokaryot hücredir.


İlkel Hücreli Canlılar  • Bakteriler
  • Mavi-yeşil bakteriler
  • Aktinomisetler
  • Riketsiyalar
  • Mikoplazmaların