Nükleik asitleri ilk kez kim nucleustan izole etmiştir?
· Friedrich Miester