Nükleosit ve Nükleotit nasıl meydana gelir?
· Azotlu organik baz + pentoz = Nükleosit
· Nükleosit + fosforik asit = Nükleotit