Bir nükleotitin alt birimleri nelerdir?
· Azotlu organik bazlar , Pentoz , Fosfat (fosforik asit)