Nükleotitler birbirlerine nasıl bağlanır?
· Fosfat bağı ile (3+5 fosfodiester) (fosfat 5 bağ yapar)