Organik azotlu bazlar nelerdir?
· Adenin .Guanin ,Ctozin ,Timin ,Urasil.