Reaksiyon hızını arttıran ve azaltan maddeler nelerdir, bunlara ne denir?
· Arttıranlar : nikel gibi. Aptivatör denir.
· Azaltanlar : kurşun ,bakır ,civa gibi. İnhibitör denir.