Enzim reaksiyonlarının çoğu tersinirdir derken ne denmek isteniyor?
· Yanı aynı enzim reaksiyonu hem reaktifler hemde ürünler yönünde katalizleyebilir.