Proteinlerin sindirimi nerede başlar, hangi enzim ile sindirilir?
· Sindirimi midede başlar. Gastrin hormonun uyarısı ile mide bezlerinin tarafından salgılanan pepsinojen midedeki hidrolik asitin etkisiyle aktif pepsine dönüşür. Pepsin proteinleri peptitlere parçalar.